Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2009-03-16 12:24:40

kill_brothers
Primary Instinct
Lokalizacja: Warszawa
Data rejestracji: 2007-04-06
Liczba postów: 2,282
WWW

Sugestja

My¶lê ¿e warto podzieliæ dzia³ P³yty Winylowe & CD na dwie czê¶ci jedna z prawdziwymi p³ytami druga z digitalami wink

Pozdrawiam


PRIMARY INSTINCT - SEKTOR 13

http://www.myspace.com/killbrothers

Offline

#2 2009-03-16 12:32:08

FACTOR
Evil Society
Lokalizacja: Warsaw
Data rejestracji: 2008-04-11
Liczba postów: 1,264
WWW

Offline

#3 2009-03-16 13:27:27

MICHALM1
Ezoteric
Lokalizacja: Warszawa
Data rejestracji: 2007-02-17
Liczba postów: 1,192
WWW

Odp: Sugestja

Niestety o dzieleniu dzia³u nie ma mowy. Proponujê dopisywanie w temacie, zaraz po numerze katalogowym znaczników [VINYL] lub [CD] lub [DIGITAL] w zale¿no¶ci od typu wydawnictwa - to jedyne rozwi±zanie jakie wam mo¿emy zaproponowaæ w tym momencie, my¶lê ¿e bêdzie bardzo przejrzy¶cie w ten sposób.

Przyk³ady:
[METHADON009] [VINYL] Tomash Gee - Perfect Formula EP
[TOPZ10111-2] [CD] Schranz Total 20 by DJ Arcane
[ARMAB002+3] [DIGITAL] Concrete Djz - Rhythm Constructions EP

Próbowa³em wprowadziæ pewn± modyfikacjê, która by siê w tym przypadku sprawdzi³a - chodzi o co¶ na kszta³t "mini-obrazków" w tytu³ach poszczególnych tematów. Autor tematu przy jego zak³adaniu wybiera³ by taki obrazek - niestety modyfikacja nie dzia³a prawid³owo (chyba skrypt forum jest za bardzo zmodyfikowany w tym momencie). Ale my¶lê, ¿e to co zaproponowa³em wy¿ej powinno siê sprawdziæ bardzo dobrze, przy za³o¿eniu ¿e autorzy tematów bêd± pamiêtali o dopisywaniu znaczników...

Zmieni³em nazwê dzia³u na "WINYLE & CD & DIGITAL - VINYL & CD & DIGITAL REVIEWS" i dopisa³em to i owo w temacie ZASADY UMIESZCZANIA TEMATÓW.

Offline

#4 2009-03-16 14:42:51

kill_brothers
Primary Instinct
Lokalizacja: Warszawa
Data rejestracji: 2007-04-06
Liczba postów: 2,282
WWW

Odp: Sugestja

jest to napewno pewne rozwi±zanie wink


PRIMARY INSTINCT - SEKTOR 13

http://www.myspace.com/killbrothers

Offline

#5 2009-03-16 18:49:24

drPhilGood
Evil Society
Lokalizacja: Cz³owiek Pó³nocy :)
Data rejestracji: 2007-11-28
Liczba postów: 1,441
WWW

Odp: Sugestja

jestem jak najbardziej "za" smile

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB